Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Města Litoměřice

HISTORIE MĚSTA

Na soutoku řek Labe a Ohře, v malebné oblasti Českého středohoří, leží jedno z njstarších a nejkrásnějších českých měst, kde byl Slovany vybudován mocný, raně středověký hrad, strážce kraje. Toto opevněné sídlo bylo jedno z nejvýznamějších v Čechách. Lid. který zde žil, nazval kronikář KOSMAS ,, LIUTOMERICI " . Tato provincie Litoměřická byla doložena k 31.5.993

Kolem roku 1057 zde založil kníže Spytihněv kapličku s kostelem sv. Štěpána, přičemž tzv. ,, ZAKLÁDACÍ LISTINA KAPITULY " je nejstarší písemností tohoto druhu u nás a v originále se dochovává dodnes.

Významným obchodem artiklem byla především sůl, která se sem dovážela, a již tehdy i víno, které se zde pěstovalo.

Na návrší východně od hradištěs kapitulou, odděleném údolím potoka Pokratice, bylo v letech 1219-1228 na místě několika starších osad založeno právní město, které se výrazně rozvíjelo.

MĚŠŤANÉ SE ŘÍDILI ZVLÁŠTNÍM PRÁVEM, ZVANÝM ,, MAGDEBURSKÉ " .  To znamenalo. že odvolací soud nesídlí v Praze, ale v Magdeburgu.

Počátkem 14. století se stal městský soud v Litoměřicích odvolacím soudem pro ČESKÁ MĚSTA magdeburského právního typu.

V době husitství zde byli pronásledováni stoupenci Husova učení.   Litoměřice musel opustit husitský probošt kapituly Zdislav ze Zvířetic, přítel mistra Jana Husa. Na Vánoce roku 1419 byla katolickými měšťany uvězněna řada měšťanských synků pro jejich příkon k Husovu učení. Dne 30.5.1420 bylo 24 z nich potupně utopeno v Labi. V květnu 1421 obhlehl Jan Žižka z Trocnova, měšťané se tehdy přidali k méně radikální husitské straně pražanů, a tim město zachránili před dobytí.

V16. století došlo k rozvoji renesančního stavitelství, které předurčilo stavební ráz města. Dodnes se zachovalo velkémnožství stavebních památek z této doby. V době před porážkou českých stavů na Bílé Hoře dosáhly Litoměřice vrcholu populačního rozvoje za feudalismu. Žilo zde více než 5000 obyvatel ve více jak 700 domech.

Pro rozvoj českého kulturního života mělo velký význam patnáctileté působení jazykovědce Josefa Jungmanna.

Básník Karel Hynek Mácha zde krátkou dobu pobýval a 6.11.1836 zemřel. K jeho pobytu se od té doby váže místí tradice českého kulturního života.

Počátkem 20. století byly ve městě vybudovány hlavně nové  okrajové vilové čtvrti a po 2. světové válce sídliště  s ponelovou výstavbou. Byla vystavěná nová nemocnice, dům kultůry a závod mrazíren.

Litoměřice se nikdy nestaly městem vekterém  velkého průmyslu, zachovaly  si však svou starobylou hrdost v úloze duchovního centra, města škol, veřejných institucí a politiky.

A proto i my tradičně jsme založily tem to tým LTM-CHEERLEADERS, který bude hrdě vystupovat, s jejich sportovním duchem, pro Litoměřické městečko, aby dodalo úspěch proněj a ostatní obyvatelé z Litoměřic.